Skip to content

Second forum session of the Regional Community Forums Program held on 13.02.2020 (Thursday) in the framework of the project “Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development”

DATE

February 19, 2020

Categories

Центарот за развој на Источен плански регион заедно со Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “ ја отпочна втората фаза на Регионални форуми на заедницата.

На Втората форумска сесија која се оддржа на ден 13.02.2020 година (четврток), учесниците имаа свои презентации и дискусии со што ги претставија своите предлог проекти на форумот:

1. Реконструкција на ДСУ „Искра“ ;
2. Вработување на ранливи категории;
3. Доградба и реконструкција на дом за стари лица – Берово;
4. Ресоцијализација на социјално ранливи категории;
5. Подобрување на капацитетите на МЦСР/Дневни центри за лица со телесна и ментална попреченост со набавка на специјализирани возила за транспорт  на лицата со хендикеп за општините Пехчево, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Виница, Чешиново-Облешево, Зрновци и Кочани;
6. Поддршка на Регионалниот Совет за социјална заштита на ИПР;

До третата форумска сесија овие предлог концепти ќе се доработуваат и подобруваат во соработка со работните групи, а за време на третиот форум ќе се приоретизираат проекти за финансирање од грантот обезбеден од Швајцарската Агенција за развој и Министерството за локална самоуправа, кој изнесува вкупно 127.822,00 швајцарски франци.

Со цел успешно спроведување на партиципативниот процес за избор на приоритетни проекти од областа на социјалната инклузија во регионот, Центарот за развој на Источен  плански регион ќе организира уште една форумска сесија која ќе се одржи на 13.03.2020 година.

Галерија

Share:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy