Skip to content

The Centre for development of the East plannign region and the Tourism chamber of commerce have signed a memorandum of cooperation

DATE

August 23, 2010

Categories

The Centre for development of the East plannign region and the Tourism chamber of commerce have signed a memorandum of cooperation on  28.07.2010.

The Memorandum contains the following postulates and agreement for joint implementation of the following activities:

Со овој Меморандум потпишаните страни се договорија да ги превземат следните активности:

  • Разменуваат информации и мислења за теми поврзани со Источниот плански регион во делот на туризмот, негова промоција, како и за останатите теми од заеднички интерес;
  • Организираат размени и работни посети на претставници на тела и органи и вработени во Комората и Центаророт за развој на Источниот плански регион;
  • Организираат заеднички курсеви и семинари за обука на стручни лица во областа на локалната самоуправа;
  • Разменуваат информации за организирање и учество во меѓународни настани;
  • Меѓусебно да се информираат за конкурирање за учество во меѓународни програми и во реализација на истите, како и за презентација на заедничките програми поврзани со руралниот туризам на Источниот плански регион;
  • Меѓусебно разменуваат публикации, стручни трудови, анализи и други материјали за теми од областа со која се занимаваат и др.
  • Работат на заеднички проекти.

Share:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.

I accept the Privacy Policy