Skip to content

The Centre for development of the East plannign region and the Tourism chamber of commerce have signed a memorandum of cooperation

DATE

August 23, 2010

Categories

,

The Centre for development of the East plannign region and the Tourism chamber of commerce have signed a memorandum of cooperation on  28.07.2010.

The Memorandum contains the following postulates and agreement for joint implementation of the following activities:

Со овој Меморандум потпишаните страни се договорија да ги превземат следните активности:

  • Разменуваат информации и мислења за теми поврзани со Источниот плански регион во делот на туризмот, негова промоција, како и за останатите теми од заеднички интерес;
  • Организираат размени и работни посети на претставници на тела и органи и вработени во Комората и Центаророт за развој на Источниот плански регион;
  • Организираат заеднички курсеви и семинари за обука на стручни лица во областа на локалната самоуправа;
  • Разменуваат информации за организирање и учество во меѓународни настани;
  • Меѓусебно да се информираат за конкурирање за учество во меѓународни програми и во реализација на истите, како и за презентација на заедничките програми поврзани со руралниот туризам на Источниот плански регион;
  • Меѓусебно разменуваат публикации, стручни трудови, анализи и други материјали за теми од областа со која се занимаваат и др.
  • Работат на заеднички проекти.

Share:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy