Skip to content

Category: Реализирани проекти

Подобрување на условите за развој на манифестациски туризам – Реконструкција на Сина сала при Дом на култура Тошо Арсов – Виница

Прочитајте повеќе

Партерно уредување на рекреативен центар во туристичка населба Равна река – Општина Пехчево (I и II фаза)

Прочитајте повеќе

Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица

Прочитајте повеќе

Градски пазар во Делчево – отворен и затворен дел (II фаза)

Прочитајте повеќе

Партерно уредување во склоп на објект „Дом на млади – Штип“

Прочитајте повеќе

Подобрување на состојбата со каналите за наводнување и одводнување и каскади на Зрновска река

Прочитајте повеќе

Електрификација, оградување и поставување на туристичка сигнализација на археолошки локалитет Баргала

Прочитајте повеќе

Реконструкција на градски парк – Кочани

Прочитајте повеќе

Изградба на фекална канализација во с. Лесново, општина Пробиштип
(фекална канализација крак 1 и крак 2 и Пречистителна станица)

Прочитајте повеќе

Реконструкција на постоечка улица 3 во туристичка населба Беровско езеро, општина Берово

Прочитајте повеќе