Одржана Втора форумска сесија во Источен плански регион

Одржана Втора форумска сесија во Источен плански регион

Центарот за развој на Источен плански регион, денес ја спроведе Втората регионална форумска сесија во Хотел Изгрев – Штип, за избор на предлог – проекти за финансирање од Програмата за
Прочитајте повеќе
Одржана Прва форумска сесија во Источен плански регион

Одржана Прва форумска сесија во Источен плански регион

Денес се одржа Првата регионална форумска сесија во Хотел Изгрев – Штип, за избор на приоритетни области за регионални проекти, кои би биле аплицирани за финансирање од Програмата за рамномерен
Прочитајте повеќе
На 27 ноември 2023 година, Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи и Директорот на Центарот за развој на Источен плански регион Г-ѓа Зујица Ангелова, ги потпишаа Договорите за финансирање на регионални проекти за развој на Источниот плански регион. Средствата во висина од 49,6 милиони денари се обезбедени од Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година, преку Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Истовремено, обезбедени се и средства во висина од 6.3 милиони денари, ко-финансирање од страна на општините, крајни корисници во проектите. Во 2024 година во Источниот плански регион ќе се работи на: 1. Инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти во 5 (пет) општини од Источниот плански регион. Во рамки на проектот ќе бидат инсталирани 2 фото напонски централи во општина Штип, 3 фото напонски централи во општина Карбинци, 3 фото напонски централи во општина Кочани, 1 фото напонска централа во општина Виница и 3 фото напонски централи во општина Македонска Каменица. Со проектот ќе бидат опфатени 13 јавни објекти од регионот. 2. Збогатување на туристичката понуда во Источниот плански регион. Во рамки на проектот се предвидува изградба на 3 (три) пешачко-велосипедска патека на Беровско Езеро, доуредување на барски екосистем Езерце во општина Пехчево - III фаза, изградба на рекреативен комплекс во с. Пишица, Општина Пробиштип и поплочување на улици во автентичен стил во населба Ново Село - II фаза. 3. Подобрување на условите за развој на туризмот во Источниот плански регион со обезбеден дел од средства ќе биде резервен проект за овој програмски период. Дополнително, од заштедените средства од Програмата за развој на планските региони за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година, беше потпишан и анекс на Договорот за реализација на проектот “Подобрување на условите за развој на планинско - рекреативен туризам – Уредување на СРЦ Пониква”. Целта на Програмата за рамномерен регионален развој е подобрување на благосостојбата во сите осум плански региони, намалување на регионалните диспаритети и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните преку остварување на рамномерен и одржлив развој на целата територија на државата. Средствата ќе бидат максимално и одговорно искористени - сé со цел одржлив развој на регионот и подобар живот за граѓаните на Источниот плански регион!

Потпишани договори за реализација на регионални проекти за развој на Источниот плански регион за 2023 – 2024 година

На 27 ноември 2023 година, Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи и Директорот на Центарот за развој на Источен плански регион Г-ѓа Зујица Ангелова, ги потпишаа Договорите
Прочитајте повеќе
Работилница за обука на вработени во администрација на општините во ИПР

Работилница за обука на вработени во администрација на општините во ИПР

На ден 3-ти ноември (петок) во х.Амор во Кочани се реализира работилница во рамки на проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образованието на
Прочитајте повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2021-2027

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција и договорен орган за спроведување на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на ЕУ (ИПАРД) ги повикува
Прочитајте повеќе

Одржана XII (Дванаесета) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 06.09.2023 година, онлајн на виртуелната платформа ZOOM, ја одржа XII (Дванаесетата) Седница. На Седницата Советот донесе Одлука за развој, разработка и
Прочитајте повеќе
Официјално отворање на Градскиот пазар во општина Делчево

Официјално отворање на Градскиот пазар во општина Делчево

Новоизградениот градски пазар во општина Делчево и официјално е пуштен во употреба. Со реализацијата на овој проект се даде значителен придонес во создавањето на услови за подобар пласман и промоција
Прочитајте повеќе
Потпишан меморандум за соработка за „Изградба на ски центар на Царев Врв и развој на ски туризам на Осоговските Планини“

Потпишан меморандум за соработка за „Изградба на ски центар на Царев Врв и развој на ски туризам на Осоговските Планини“

Осоговските Планини располагаат со огромен потенцијал за развој на целогодишен туризам, нешто што низ годините многупати било повторувано, меѓутоа за жал, сите напори да се придвижат работите не се поместиле
Прочитајте повеќе

Потпишан договор за реконструкција на Сина сала во Виница

На 31.03.2023 година, во просториите на општина Виница се потпиша договор помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион и Свеан Инвест ДОО – Скопје, за реализација на проектот „Подобрување
Прочитајте повеќе