Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Катерина Коцева
Тел.бр.078474123
e-mail: eastregion@eastregion.mk

Замена на службеното лице:

Емил Василев
Тел.бр.078474125
e-mail: eastregion@eastregion.mk

Листа на информации од јавен карактер

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
eastregion@eastregion.mk

ТЕЛЕФОН
+389 (0)32 386 408

ТЕЛЕФОН
+389 (0)32 386 409

АДРЕСА
ул. Ванчо Прке 119, 2 кат
2000, Штип​

РАБОТНО ВРЕМЕ
08:00 AM – 16:00 PM