Skip to content

ДАТУМ

јуни 1, 2010

Категории

Студиски престој во Словенија и Хрватска

altОд 9-16 Мај 2010 година во рамките на оперативната програма на ГТЗ за јакнење на капацитетите на регионално ниво за 2010 година – Мерки за јакнење на капацитетите за регионалните центри, ЛЕР и други регионални чинители, се одржа Студиски претстој во Словенија и Хрватска.  Оваа активност всушност претставува продолжение од серијата обуки кои ги организираше ГТЗ. На Студискиот ппретстој зедоа учество претставници од 6 Центри од Македонија и неколку општини. Од Центарот за развој на Источен плански регион учество зедоа: Драгица Здравева – Раководител на Центарот, Емил Василев – Координатор за регионален развој и Катерина Коцева – Администратор. Целта на Студискиот престој беше јакнење на капацитетите на регионално ниво, запознавање со политиката за altрегионален развој на Словенија и Хрватска, работењето на Регионалните Развојни Агенции, можностите за заедничка соработка на регионите од Македонија, Словенија и Хрватска, запознавање со искуствата во изработка и спроведување на проекти финансирани од ЕУ фондови и други прашања поврзани со регионалниот развој.
altЗа таа цел беа посетени следните региони:
–    Љубљански урбан регион каде се сретнавме со претставници од Владината  канцеларија за локална самоуправа и регионална политика, Секторот за Европска територијална соработка и Агенцијата за регионален развој на Љубљанскиот урбан регион. Од нивна страна бевме запознати со: Тековната ситуација во регионите, Системот за регионален развој во Словенија, Менаџирањето на Европската кохезиона политика и Менаџирање на програмите за прекугранична соработка.
Го посетивме Технолошкиот парк кој е изграден со средства од Европските фондови.
–    Во Нотрањско-Крашка регија претставниците од Регионалната Агенција ни го презентираа регионот и планот за регионален развој. Потоа ни беа претставени проектите финансирани од ЕФРД и проект за прекугранична соработка со Италија и Хрватска.
По извршената презентација ги посетивме реализираните проекти: Музеј за оружје и Хотел Постојнска јама.
–    Од страна на Директорот на АРР на Приморскиот Регион ни беше прзентирано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                планирањето на регионалниот развој и спроведување на договорите,додека директорот на ЗТС за прекугранична соработка помеѓу Италија и Словенија ја презентираше работата на ЗТС, координацијата на проектите и програмите на двете земји како и презентација на потрошените средства и резултатите од прекуграничната соработка. 
Директорот на Развојната агенција во Пула го претстави системот за регионален развој на Хрватска, финансиските можности од страна на државата, Како се подготвува регионот за влез во ЕУ и сл.
По одржаните работни состаноци заминавме во посета на реализираните проекти од ЕУ фондови и тоа:
а) Метрис (институт за испитување на материјали)
б) Паранцано (велосипедска патека)
в) Музеј на село
–    Последниот ден беше посетена општина Риека каде се запознавме со регионалната оперативна програма, беше презентирана Регионалната агенција Порин, како се финансира, и какви се нејзините активности и кои се проекти ги имаат реализирано преку ЕУ фондовите.
Претставници од Заводот за просторно планирање на Приморско-Горањската жупанија го презентираа процесот на просторно планирање и кои се тековните процеси.
Студиското патување беше од голема корист за да се запознаеме со начинот на организирање и функционирање на регионалните агенции во земја членка на ЕУ – Словенија и земја кандидат – Хрватска, како што е и Македонија и да може да се користат нивните искуства. Исто така ова патување отвори простор за стекнување на партнери за идни проекти финансирани од ЕУ.

 

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy