Skip to content

Tag: Ineks gorica

Како да се направи добар бизнис план

  Од 21 до 23 јуни 2009 година, во хотел „Инекс Горица”-Охрид, се одржа обука за невработените жени и млади на тема „Што е бизнис план и како да се
Прочитајте повеќе