Skip to content

Month: јуни 2009

Нови можности и перспективи пред Центарот за развој на Источен плански регион

На ден 26.06.2009 година остварена е прва работна средба на Центарот за развој на Источниот плански регион со Бизнис Информациониот и Консултантски центар во Сандански Република Бугарија. На оваа средба меѓусебно се претставија двата центра, разговараа за досегашната работа и можностите за заедничка идна соработка.
Прочитајте повеќе

Како да се направи добар бизнис план

  Од 21 до 23 јуни 2009 година, во хотел „Инекс Горица”-Охрид, се одржа обука за невработените жени и млади на тема „Што е бизнис план и како да се направи?”.
Прочитајте повеќе

Создавање на мрежи на партнерства и промоција на заеднички одржливи вредности

Во текот на месец јуни 2009 година, Центарот за развој на Источен плански регион го реализираше својот проект „Создавање на мрежи на партнерства и промоција на заеднички одржливи вредности”. Проектот се состоеше во посета на Единиците на Локална Самоуправа и работни средби со претставници од невладиниот сектор, јавниот и приватниот сектор.
Прочитајте повеќе

Улогата на жената во правната и економската реформа во Македонија

На 12 јуни 2009 година во Хотел Александар Палас во Скопје се одржа Конференција на тема: „Улогата на жената во правната и економската реформа во Македонија”,заеднички организирана од Германското друштво за техничка соработка – ГТЗ, Здружението на правници на Македонија и Регионалните центри за развој на Источниот, Југоисточниот и Полошкиот регион. На конференцијата учествуваа повеќе од 100 жени од различни сектори со цел размена на искуства и презентација на успешни примери од процесот на правна и економска реформа, при што се нагласи потребата за зајакнување на улогата на жената во македонското општество.
Прочитајте повеќе

Можни инструменти за поддршка на вработување на млади луѓе и жени во Република Македонија на локално и регионално ниво

Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со GTZ RED и YES incubator на 28 мај 2009, Штип одржа работилница на тема “Можни инструменти за поддршка на вработување на млади луѓе и жени во Република Македонија на локално и регионално ниво“.  На работилницата задоа активно учество 35 учесници од Невладиниот сектор, Агенциите за вработување, Фондации за миокрокредитирање и останати партиципиенти од Источниот плански регион.
Прочитајте повеќе

Трета Седница на Советот за развој на Источен плански регион

      На 19.06.2009 година во хотел „Брана Градче“-Кочани, Советот за развој на Источен плански регион, ја одржа својата III (трета) Седница. Со Седницата претседаваше Г-дин Ратко Димитровски, Претседател на Советот за развој на Источен плански регион и на истата присуствуваа Градоначалниците на сите единаесет Единици на Локална Самоуправа од регионот.
Прочитајте повеќе