Skip to content

Tag: стратегија

Јавна расправа за финализација на Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024)

На 15 октомври2015 година,во хотел Изгрев во  Штип,Центарот за развој на Источен плански регион заедно со Изработувачите ИДЕА О.К. и БДС  организираа и се одржа Јавна расправа за  финализација на
Прочитајте повеќе

Jавен повик за изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион

Прочитајте повеќе