Skip to content

Month: март 2010

Одржана деветата Сеница на Советот за развој на Источен плански регион

Деветата Седница на Советот за развој на Источен плански регион се одржа на 25.02.2010 година во с. Облешево. На Седницата присуствуваа Градоначалниците од Источниот плански регион, претставници од МЖСПП и
Прочитајте повеќе