Skip to content

Month: септември 2010

Јавна расправа за „Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, брани, каскади)“,

Центарот за развој на Источниот плански регион на 14-ти Септември во големата сала на општина Штип одржа јавна расправа за „Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, брани, каскади)“, на која присуствуваа градоначалници од Источниот плански регион, претставници од Министерство за локална самоуправа, Министерство за економија, професори од факултетите од УГД, претставници од повеќе канцеларии за развој, претставници од НВО секторот, стручни лица од оваа проблематика, како и претставници од „Урбан рурален консалтинг - Скопје “ кои на јавниот повик беа избрани за изработка на Студијата.
Прочитајте повеќе

Четиринаесетта (XIV) Седница на Советот за развој на Источниот плански регион

На 17 септември 2010 година (петок), во општина Кочани (Осоговски планини, туристички комплекс “Пониква”),  со почеток во 14:00 часот се оддржа четиринаесеттата (XIV) Седница на Советот за развој на Источниот плански регион. Пред почетокот на седницата Претседателот на Советот и Градоначалник на Општина Кочани, Г-дин Ратко Димитровски, присутните ги покани на свчено отварање на нови простории за едношалтерски систем во општинската зграда на Општина Кочани.
Прочитајте повеќе