Skip to content

ДАТУМ

февруари 17, 2014

Категории

Одржан Управниот Одбор

На 12 февруари 2014 година во Штип се одржа   III (трет)состанок на  Управниот Одбор на проектот Програма за зачувување на природата во Македонија и IV (четврт) состанок на  Управниот Одбор на проектот Управување со речниот слив на реката Брегалница.Oвие проекти се финансирани преку Швајцарската конфедерација т.е Швајцарската Агенција за развој и соработка СДЦ и Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО,  

Министерството за животна средина и просторно планирање МЖСПП , Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство МЗШВС и општините од регионот на Брегалница. Проектите се во навлезена фаза на имплементација и очекувани резултати.

На состанокот на УО на Програма за зачувување на природата во Македонија  позначајни точки беа:

·         Нацрт годишен извештај за 2013 година,

·         Нацрт оперативен план за 2014 година,

·         Презентација и усвојување на нацрт концепти за прекугранична соработка, мали проекти и придобивките од употребата на практити за заштита на животната средина и техники за заштеда на енергија.

На состанокот на УО на проектот  Управување со речниот слив на реката Брегалница позначајни точки беа:

 

1.Презентација на Полу-годишниот извештај

·         Драфт План за управување со сливот на р. Брегалница

·         Статус на имплементација на Фаза 1 на Мали инфраструктурни проекти (МИП)

·         Индикатори  за имплементација на проектот

2.Мали инфраструктурни проекти  (Фаза 1)

·         Презентација на сите МИП  поднесени од Општините

·         Одлука на ОУ за финансирање на поедините проекти

·         Следни чекори

3.Совет за управување со сливот на р. Брегалница – Информација за прв состанок

4.Презентација на Концептот за контрола на квалитетот на ПУРС Брегалница

 

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy