Skip to content

Month: април 2024

Поставување на фотоволтаични панели на јавни објекти во Источен плански регион

Поставување на фотоволтаични панели на јавни објекти во Источен плански регион

Центарот за развој на источен плански регион го спроведува проектот “Инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти во Источен плански регион“, кој е финансиран од програмата за финансирање на проекти
Прочитајте повеќе