Skip to content

Tag: виница

Потпишан Договор – Пренамена и реконструкција на „Tурска бања“ во општина Виница

Центарот за развој на Источен плански регион на 9 Мај 2014 година (петок) потпиша Договор со ДПТГУ ДАМА - 2 Доо Виница за реконструкција и пренамена на постојниот објект “Турски бањи”, во значаен културен центар. Во сутеренот на објектот е предвидена галерија за организирање на изложби и  експонати од Виничко Кале, со уреди за видео надзор на археолошкиот локалитет Виничко Кале.
Прочитајте повеќе

Реконструкција на турска бања во општина Виница

Согласно Договорот за реализација на проекти во Источниот плански регион во 2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион на 21 февруари 2014 година (петок) го потпиша Договорот со општина Виница за заедничка реализација на проектот, “Промоција  на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој”. Договорот се потпиша од страна на Раководителот на Центарот за развој на Источен плански регион, Г-ѓа Драгица Здравева и Градоначалникот на општина Виница, Г-дин Емил Дончев.  
Прочитајте повеќе