Language switcher

Social

 

altНа 17 септември 2010 година (петок) ,во просториите на општина Кочани, Центарот за развој на Источниот плански регион склучи договор за изведување на градежни работи со „Бауер-БГ ДОО Скопје за отпочнување со реализација на проектот: Асвалтирање на патен правец с. Панталеј- с. Рајчани, општина Кочани со повразување на с. Турско Рударе, Општина Пробиштип, по претходно спроведена постапка за доделување на договор за Јавна набавка. Овој проект е еден од 9 (деветте) проекти на ЦРИПР одобрени за финансирање од страна на Бирото за регионален развој за 2009 година, а се финансирани во 2010 година.