ЗЕЛС ЕКСПО

altВо организација на ЗЕЛС на 25 и 26.11.2009 година во Скопје се одржа Саемот на општини „ЗЕЛС ЕКСПО“. На Саемот покрај општините, за прв пат се претставија и Центрите на планските региони. Центарот за развој на Источниот плански регион со финансиска поддршка од ГТЗ РЕД учествуваше и го презентираше регионот. На Саемот заедно со Центарот на ист штанд беа претсатвени можностите и потенцијалите на шест општини од регионот (Карбинци, Пробиштип, Чешиново – Облешево, Делчево и Зрновци).

Continue reading

Студиско патување во Словенија-Унгарија-Хрватска од 15.11.2009 до 21.11.2009

Во рамките на серијата обуки за градење на капацитетите за регионален развој-регионален менаџмент на национално ниво, IV модул, направено е Студиско патување во Република Словенија, Унгарија и Република Хрватска.
Студиското патување се реализира во периодот од 15.11 до 21.11.2009 година во организација на GTZ RED програмата. На Студиското патување,  Центарот за развој на Источен плански регион го претставуваше Раководителот  Г-ѓа Драгица Здравева.

Continue reading

Седмата Седница на Советот за развој на Источниот плански регион

altНа 22.12.2009 година (вторник), во Салата на општина Македонска Каменица, се одржа Седмата Седница на Советот за развој на Источниот плански регион.

На седницата се дискутираше за фазата за реализација на активностите предвидени во Акцискиот план за основање на меѓуопштинско (регионално) јавно претпријатие за управување со отпад во Источниот плански регион. Се констатира дека нареден чекор од Акцискиот план е регистрацијата на МЈП ,,ДЕПОНИЈА ИСТОК”.

 

Continue reading

Одржано XVII (седумнаесеттото) Регионалното Собрание на Градоначалници од Брегалничко – Струмичкиот Регион

alt

 

XVII (седумнаесеттото) Регионалното Собрание на Градоначалници од Брегалничко – Струмичкиот Регион поддржано од GTZ RED  се одржа на 28.09.2009 година во Пехчево. На Собранието беа присутни 20 Градоначалници од двата региона, претставници од Министерството за локална самоуправа, вработените во Центрите во Источниот и Југоисточниот плански регион, претставници на GTZ RED. Гости на Собранието беа Градоначалниците на општините Брвеница, Теарце, Боговиње, Македонски Брод и Вевчани, од другите плански региони. 

Continue reading

Запознавање со состојбата со секторот отпад во Источниот плански регион

altНа 15. 09. 2009 година во малата сала на општина Штип се одржа работен состанок на тема Запознавање со состојбата со секторот отпад на регионот. На истата беа присутни Градоначалниците, Раководителот на Центарот за развој на Источниот плански регион Г-ѓа Драгица Здравева, претставници од Советите на општините, јавните претпријатија и од секторите за животна средина од ЕЛС во рамки на Источниот плански регион. На работната средба присуствуваше и  Г-ѓа Елизабет Понцелет од ТЕАКС мисијата за управување со отпад, Г-ѓа Даринка Јантинска раководител на одделението за ИПА при МЖСПП.

Continue reading

Одржана петта редовна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

altСоветот за развој на Источниот плански регион на 02.09.2009 година (среда) ја одржа својата 5 (петта) редовна седница во Делчево.
Со Седницата претседаваше Претседателот на Советот за развој на Источниот плански регион Г-дин Ратко Димитровски Градоначалник на Општина Кочани. На Седницата присуствуваа сите градоначалници од Источниот плански регион, Раководителот на Центарот за развој на Источниот плански регион и консултантот на Центарот д-р Денис Жерновски.

 

Continue reading

Потпишани меморандуми за разбирање и соработка

 

altНа 24. 07. 2009 година Центарот за развој на Источен плански регион претставуван од Раководителот Драгица Здравева и Центарот за одржлив развој АЛКА претставуван од директорот Џипунов Жарко потпишаа Меморандум за соработка.
Заедничката соработка е во насока на градење на капацитетите за локално и регионално партнерство, мобилизација на потенцијалите и развивање одржливи стратегии за решавање на проблемите. Страните потписнички се согласни меѓусебно да соработуваат во процесот на имплементација на активностите за одржлив регионален развој кои се одвиваат на територијата на Источниот плански регион.

Continue reading

Работна посета на Градоначалниците од Источниот и Југоисточниот плански регион на Р. Германија

 

altОд 21 до 27 јуни 2009 година, Градоначалниците од Источниот  и Југоисточниот плански регион остварија студиско патување во Република Германија во  регионот на Саксонија.
Со посета на Единици на Локална Самоуправа,  компании од бизнис секторот,  инститиуции на локално и регионално ниво, Градоначалниците имаа прилика да се запознаат со добри практики, кои би можеле да се имплементираат и во наши услови.

Continue reading

Четврта Седница на Советот за развој на Источен плански регион

altНа 06.07.2009 година во мотел „Слив“-Виница, Советот за развој на Источен плански регион, ја одржа својата четврта Седница. 
Главна точка на дневен ред беше расправата по можни Предлог-проекти поднесени од страна на Центарот за развој на Источен плански регион и Единиците на Локална Самоуправа, со цел определување приоритети кои би биле предмет на понатамошна разработка и имплементација.

Continue reading

Нови можности и перспективи пред Центарот за развој на Источен плански регион

altНа ден 26.06.2009 година остварена е прва работна средба на Центарот за развој на Источниот плански регион со Бизнис Информациониот и Консултантски центар во Сандански Република Бугарија. На оваа средба меѓусебно се претставија двата центра, разговараа за досегашната работа и можностите за заедничка идна соработка.

Continue reading